Links

www.nap1325.nl
De website waar de activiteiten van het NAP (nationaal actieplan II voor de implementatie van R 1325)  en van diens ondertekenaars gedeeld kunnen worden.>

www.vrede-leren.nl
Vrede-Leren is een platform voor de opbouw van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid en voor geïnteresseerden die daaraan willen bijdragen via vredeseducatie.

www.wo-men.nl
Wo=Men werkt aan mondiale gender rechtvaardigeid door het bevorderen van bewustzijn, kennis, en samenwerking door beleidsbeïnvloeding.

www.diaspora-centre.org
The European Wide African Diaspora Platform for Development (EADPD). De onderwerpen zijn: Peacebuilding, Better Govewrnance, Migration and Development and Brain Gain.

www.ifor.org/WPP
IFOR's Women Peacemakers Program roept vrouwen en meisjes op zich in te zetten voor het vredesproces en de wederopbouw van de eigen samenleving.

www.peacewomen.org
PeaceWomen concentreert zich op de monitoring van de implementatie van de UN Veiligheidsraad Resolutie R 1325.

www.vrouwenenduurzamevrede.nl
Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van geweld bestaan er ook andere en creatieve manieren om ze op te lossen. Het Platform VDV zet zich hiervoor in.

www.wilpf.nl
Wilpf weigert de massale beschikbaarheid van wapens te aanvaarden, zowel nucleair als conventioneel c.q. kleine wapens. Binnen dit thema analyseert Wilpf de politieke en economische processen die de bewapening in stand houden en steunt alle wegen naar geweldloze conflictoplossing.

www.neag.nl

NEAG Alternatieven voor Geweld zet zich actief inzet voor het terugdringen van geweld en voor het vinden van alternatieve vormen van conflictoplossing, zowel in Nederland als elders.

www.transcodeprogramme.org
Centraal in het TRANSCODE programma staat de specifieke bijdrage van de rol van migranten -als transnationale en diaspora organisaties - op het terrein van de ontwikkeling. Het programma bouwt voort op de kennis die er is over migratie, ontwikkeling en migratie-politiek.

www.upact.nl
Upact zet vrede in beweging. Upact projecten en masterclasses.

 

 

 

icon facebookicon twitter

Samen sterk!

Conflicten zijn veelal hardnekkig. Vrouwen ervaren de gevolgen daarvan het meest. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dringt er op aan lokale vrouwen een positie te geven bij vredesinitiatieven. Mensenrechten van vrouwen en meisjes moeten worden gerespecteerd. MWPN werkt samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen aan de aanvaarding wereldwijd en de uitvoering van R 1325.

 

 

  • Laatste Nieuws

    • Programma “Religie draagt vrouwelijk leiderschap” van het platform Vrouwen en Duurzame VredeZondag 15 september 2013 12.30 uur-18.00 uur Kontakt der Kontinenten Soesterberg. Met bijdragen van Esther Mombo professor aan de St. Paul’s universiteit in Limuru, Kenia, lees verder
    • Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening). Lees verder  • Onze sponsors

  • Nieuwsbrief