Training Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap, van 12 tot en met 15 september 2013, in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw  project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening).

Hiermee wil het Platform VDV de ideeën van buitenlandse en Nederlandse bevrijdings- en feministische theologes uit verschillende religies meer bekendheid geven. Dit doen we met het doel om de (allochtone en autochtone) vredesvrouwen te inspireren en te ondersteunen in hun verzet tegen onderdrukkende interpretaties van hun religie en meer draagvlak te creëren voor leiderschap van vrouwen binnen de vredesactiviteiten.

We doen dit door middel van lezingen, artikelen, discussies via sociale media en trainingen. De eerste training zal plaats vinden vanaf donderdagmiddag 12 september, tot en met zondag 15 september a.s. De training zal bestaan uit twee deeltrainingen, een rond het christelijke geloof en een rond de Islam, met daarnaast gezamenlijke bijeenkomsten van de deelneemsters aan beide deeltrainingen.

Voor de training zijn internationaal bekende experts uitgenodigd.
Voor de Islam-kant: Musdah Mulia, een Indonesische moslimtheologe en Abdulwahid van Bommel, een bekende Nederlandse imam.
Voor de Christen-kant: Esther Mombo, een Keniaanse christelijke theologe en Diana Vernooij, filofose en christelijk voorganger.
Meer informatie over hen vindt u via onze - geheel vernieuwde - website: www.vrouwenenduurzamevrede.nl/home

Wij nodigen u uit om een of twee leden van uw organisatie voor te dragen om aan deze training deel te nemen. Als u twee leden nomineert, probeer dan een oudere en een jongere af te vaardigen. Het is belangrijk dat het werk voor vrede en verzoening door jonge leiders kan worden voortgezet.

Criteria voor deelname zijn:
- de training is bestemd voor vrouwen die actief zijn in werk voor vrede en verzoening
- zij moeten een Christelijke of Islamitische achtergrond hebben
- de inhoud van de training moet relevant zijn voor hun werk
- er kunnen maximaal twee deelnemers per organisatie meedoen
- de deelneemsters moeten Engels kunnen verstaan en lezen
- er moeten tenminste 2x vijf jongeren bij zijn.

Een voordracht vanuit uw organisatie betekent niet automatisch dat de voorgedragen persoon of personen ook geselecteerd worden. Er zijn 2x 16 plaatsen beschikbaar en we zullen waarschijnlijk moeten kiezen. Eventueel kan een gesprek met de organisatoren van het project deel uitmaken van de selectieprocedure.

Er zijn voor de deelneemsters geen kosten aan de training verbonden. Er is geen vergoeding van reiskosten of een dagvergoeding mogelijk.

Voor meer informatie, zie onze website www.vrouwenenduurzamevrede.nl/home of stuur een mailtje met uw vragen via reply.

Dit project is mogelijk gemaakt door subsidies van Oxfam Novib, het fonds Projecten in Nederland (PIN) van de Katholieke Religieuzen en het Catharina Halkesfonds. 

Twee vredesactivisten van de Molukken

waren in Nederland voor een expertmeeting op de VU. Het symposium had als thema social media, conflict transformation and religious leadership. Er was een ontmoeting met jongeren van verschillende achtergronden. De vrouwenvredesgroep organiseerde een dialoog-bijeenkomst voor moslims en christenen in de Molukse Moskee in Ridderkerk in samenwerking met het bestuur van de moskee. De opkomst was verrassend groot.  Lees verder... 

 

Eerste evaluatie van de implementatie van
R 1325 in Burundi

De Burundese regering heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering van een evaluatie van de wijze waarop Resolutie 1325 wordt geimplementeerd. Een evaluatie onder de titel: een open venster. 

De eerste evaluatie is als volgt gegaan. Er is een provincie uitgekozen waarin inmiddels een begin is gemaakt met activiteiten voortvloeiend uit Resolutie R 1325. 

Het Ministerie heeft daar onderzocht en bediscussieerd of in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in Resoutie 1325 staat geschreven en of de lokale bevolking daarbij zeggenschap heeft gekregen.

Lees het verslag van deze eerste evaluatie.


MWPN vrouwen leren de militairen de strekking van R 1325

In september 2012 hebben MWPN vrouwen geparticipeerd in de gezamenlijke oefening 'Peregrine Sword' van Nederlandse, Franse, Duitse en Noorse militairen, die werd gehouden in Duitsland. Er waren militairen van hoog tot laag:  Er waren kapiteins, generaals, majoors, luitenanten en kolonels.

Het doel van de oefening was de militairen te laten inzien dat de rol van vrouwen van cruciaal belang is in conflict landen en dat vrouwen beter in staat zijn om de ware informatie naar boven te krijgen als zij betrokken worden bij de vredesmissies en de vredesopbouw.

De boodschap aan de militairen was dat in het militaire systeem de rol van vrouwen moet worden geïntegreerd. Vredesmissies moeten worden herzien opdat ook vrouwen worden gerepresenteerd in de missies en vredesopbouw.

Het bleek dat de militairen van het bestaan van de VN Resolutie 1325 niet op de hoogte zijn.Zij kennen de strekking niet van Resolutie 1325 waarin de actieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in conflictpreventie, vredesonderhandelingen en vredesmissies wordt bepleit.

Tijdens de oefening werd in “een rollenspel” zichtbaar gemaakt hoe vrouwen hun boodschap en informatie communiceren. Zonder de taal van de militairen te spreken kunnen vrouwen uit de dorpen hun kennis inzetten voor de vrede. 

 Zie ook de foto’s.

 

SMS waarschuwingssysteem voor Oost Congo

Medestanders gezocht om een (klein) project in Oost Congo (Bukavu en omstreken) voor kortere of langere duur te steunen: Kivufoon, sociale mobilisering met mobiele telefonie.

De lokale radio (Maendeleo) krijgt via GSM mobieltjes de gelegenheid om haar (vaak honderden kilometers weg wonende) radio luister clubs vrijwel dagelijks te spreken. Dat levert nieuws op, maar ook de mogelijkheid om collectief in actie te komen: zie de video 'Vrouwen van Shabunda' op de site. http://www.kivufoon.nl/

Dit project heeft niet eenmalig, maar duurzaam (een klein beetje) steun nodig, 4 á 5000 euro per jaar. Stichting 'Medio' wil proberen dit voor enkele jaren te garanderen. Daarbij krijgt Medio de hulp van de 1% club. (zie: http://www.1procentclub.nl/projects/kivufoon).

Je kunt meedoen op twee manieren (liefst alle twee tegelijk...) door:
1. Een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om lid te worden van de website. Dit lidmaatschap geeft toegang tot meer informatie (rapporten, gevoerde acties, bezoeken van mensen uit Bukavu, etc.)
2. door via de 1% club te doneren  (http://www.1procentclub.nl/projects/kivufoon) of lid te worden van de 1% club.
 

Nationaal Actie Plan R 1325 in Burundi

Stéphanie Mbanzendore, voorzitter van BWPD, heeft van de Minister 'de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre', in Burundi de uitnodiging ontvangen lid te worden van de begeleidingscommissie in Burundi die de effectieve implementatie begeleidt van Het Nationaal Actie Plan, in het kader van de uitvoering van Resolutie R 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

De begeleidingscommissie krijgt de opdracht om hiertoe activiteiten te organiseren, criteria vast te stellen voor de effectieve uitvoering van programma's, de uitvoering er van te volgen en zich in te spannen voor het verwerven van fondsen voor de implementatie van het Nationaal Actie plan 1325.

icon facebookicon twitter

Samen sterk!

Conflicten zijn veelal hardnekkig. Vrouwen ervaren de gevolgen daarvan het meest. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dringt er op aan lokale vrouwen een positie te geven bij vredesinitiatieven. Mensenrechten van vrouwen en meisjes moeten worden gerespecteerd. MWPN werkt samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen aan de aanvaarding wereldwijd en de uitvoering van R 1325.

 

 

  • Laatste Nieuws

    • Programma “Religie draagt vrouwelijk leiderschap” van het platform Vrouwen en Duurzame VredeZondag 15 september 2013 12.30 uur-18.00 uur Kontakt der Kontinenten Soesterberg. Met bijdragen van Esther Mombo professor aan de St. Paul’s universiteit in Limuru, Kenia, lees verder
    • Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening). Lees verder  • Onze sponsors

  • Nieuwsbrief