Het netwerk

Diaspora organisaties organiseren activiteiten en projecten gericht op:
1. De integratie in de Nederlandse samenleving en op
2. ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid in het land van herkomst. 

Overzicht van het Netwerk in alfabetische volgorde

African Sky
Stichting African Sky is een landelijke organisatie voor de Oost Afrikaanse Vrouwen Gemeenschap in Nederland. Het voornaamste doel is Oost Afrikaanse vrouwen en relevante maatschappelijke instellingen in Nederland bij elkaar te brengen.
www.africansky.nl

 
AMAAN
Stichting Amaan wil de vrouwenrechten bevorderen en streven naar hun onafhankelijkheid. Amaan wil een bijdrage leveren aan het gesprek over gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
www.stamaan.com

 
BWPD
Het doel van de stichting BWPD, Burundian Women for Peace and Development, is tweeërlei. Het wil de integratie in Nederland van Burundese vrouwen en de jeugd bevorderen. En BWPD wil een fundamentele bijdrage leveren aan het proces van vrede en veiligheid in Burundi. Een begin wordt gemaakt met het vredesproces en met de wederopbouw van het land. BWPD richt zich in Burundi op de verbetering van het onderwijs en de positie van vrouwen. 
www.Burundesevrouwenvoorvrede.nl

 
FSAN
De Federatie van Somalische Associaties Nederland. FSAN is een platform van en voor Somaliërs. FSAN treedt op als de landelijke belangenbehartiger en spreekbuis van de Somalische gemeenschap in Nederland. De federatie heeft als hoofddoel optimale participatie van Somaliërs in de Nederlandse samenleving en het versterken van de positie van de Somalische gemeenschap in het algemeen. Daarnaast stimuleert FSAN initiatieven vanuit de Somalische diaspora die vredesopbouw en ontwikkeling van Somalië tot doel hebben.
www.fsan.nl

 
GOBEZ 
Stichting Gobez heeft als eerste doel om vrouwen en jongeren afkomstig uit Ethiopië zelfstandig hun bestaan in Nederland te helpen opbouwen. Gobez houdt zich bezig met fondsenwerving, voorlichtingsbijeenkomsten en feestelijke interculturele activiteiten. Daarnaast geeft Gobez informatie over projecten die Gobez samen met de partnerorganisatie in Ethiopië heeft opgezet om te werken aan de ontwikkeling van vrouwen.
www.gobez.nl

 
Habagat
De doelstelling van stichting Habagat is tweeërlei. Opnieuw onderlinge contacten aangaan en verstevigen in Visayas en Mindanao en de onderlinge solidaire band tussen Nederland en het Zuiden versterken. Stichting Habegat organiseert educatie voor migranten op het gebied van kleinschalig investeren en sparen, vredesonderwijs, onderzoek migranten gemeenschappen en de externe betrekkingen en diensten.
www.habagat.nl

 
IFTIN
Stichting Somalische Vrouwen Amsterdam. Iftin streeft naar meer onderling begrip van Somalische vrouwen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden.
www.wereldpand.nl


KADOWINJA
Stichting Kadowinja organiseert projecten ter verbetering van de levensstandaard van kinderen en jongvolwassenen in Kisumu, Kenia. Kadowinja initieert in Nederland activiteiten ter ondersteuning van de projecten in Kenia.
www.kadowinja.org

 
LAWID 
Latin American Women Initiative for Development. De missie van LAWID is te werken met en voor migrantenvrouwen. Lawid geeft daarbij prioriteit aan de bescherming van hun rechten, het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Lawid biedt LAC vrouwen het platform om te netwerken met vrouwen uit andere landen en om informatie en ervaringen te delen. 
www.lawid.nl

 
Mama Watoto
Stichting Mama Watoto -Swahili voor moeder met kinderen- is oorspronkelijk opgericht door vrouwen uit Uganda, maar in de loop der tijd uitgebreid met vrouwen van andere landen en culturele achtergronden. De leden van Mama Watoto vertegenwoordigen een culturele verscheidenheid. De vrouwen zijn gericht op de verbetering van de positie van de vrouwen in Nederland en ondernemen ook activiteiten op een breed terrein van de gezondheidszorg, beroepseducatie en training in de Afrikaanse landen.
www.mamawatoto.nl

 
OTP
Ocean Training and Promotion is een Nederlandse NGO.  Opgericht door een groep Nederlandse, Canadese en Somalische vrouwen die willen bijdragen aan een duurzame en economische ontwikkeling van Somalië. Zij willen de efficiency van de bestaande infrastructuur en het publieke domein verbeteren, vooral in de afgelegen regio’s van het land. OTP wil een bijdrage leveren aan de verhoging van de levensstandaard; in het bijzonder de ontwikkeling van vrouwen, de professionalisering van de strijd tegen HIV/AIDS, de verbetering van de informatie over de gezondheidszorg. OTP wil betrokken worden bij vredesbesprekingen en bepleit ‘good governance’.

 
Redeem
Stichting Redeem organiseert ‘empowerment’ projecten voor vrouwen en tiener moeders om hen bewust te maken van hun positie binnen de gemeenschap, zowel in Nederland als in de Democratische Republiek Congo. Redeem richt zich op het recht van vrouwen op onderwijs en gezondheidszorg.
www.redeemfoundation.org

 
SEM
Stichting Ethiopië Morgen pleit voor gelijkheid van mannen en vrouwen, voor mensenrechten en vrede in Ethiopië en in de andere landen van de Hoorn van Afrika. SEM is opgericht bij de gelegenheid dat Nederlandse en Ethiopische vrouwen activiteiten organiseerden naar aanleiding van de Ethiopische millennium wisseling op 12 September 2007. De blik is op de toekomst gericht. Sem is een onafhankelijke organisatie van Ethiopiërs en vrienden van Ethiopië in Nederland die een positief beeld van Ethiopië willen geven, zich inspannen voor de ontwikkeling van het land en voor vrede en verzoening, voor wederzijdse vriendschap.
www.ethiopie-morgen.nl


STAD

Support Trust for African Development. STAD geeft steun aan de minstbedeelden, de vrouwen, de wezen, vluchtelingen en de jeugd in Uganda en Sudan. Dit gebeurt door beroeps onderwijs en training gericht op zelfredzaamheid. STAD werk samen met partner in het Zuiden.
www.sost.nl


S.W.W-Muhoza
 
SWW-Muhoza organiseert activiteiten voor vrouwenorganisaties in Rwanda. De investeringen in vrouwen hebben een positief effect op economische groei, veiligheid en politieke stabiliteit. De stichting richt zich daarbij op de meeste kwetsbare vrouwen, de weduwen en wezen. De investering in deze vrouwen draagt bij tot meer gelijkheid van kansen en op het voorkomen van sociale conflicten om zo bij te dragen aan vrede en verzoening in Rwanda en de Grote Meren.
S.W.W.-Muhoza.info


Tosangana
Stichting Tosangana wil een bijdrage leveren aan een volledige integratie van Congolese vrouwen in de Nederlandse samenleving. Tosangana betekent ‘samen komen’ en, gezien de veelheid aan culturen in Nederland, verwelkomt Tosangana iedereen die behoefte heeft aan samenzijn, ongeacht de achtergrond. Daarnaast voert Tosangana een onderwijsproject uit voor vrouwen in Congo. Onderwijs is het middel om te werken aan vrede in Congo.
www.tosangana.com

 
VOND, The Netherlands – Darfur Women Foundation.
VOND streeft naar vrede voor de mensen uit Dafur, voor de ontwikkeling en wederopbouw van Dafur. VOND bevordert de integratie van Sudanse vrouwen in de Nederlandse samenleving. De wensen en keuzes van de Dafur mensen vormen de basis voor het werk van VOND.  www.stvond.nl


VvVM
De stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken is ontstaan naar aanleiding van de onlusten van 1999 tot 2004 tussen de moslim- en christenbevolking op de Molukken. De activiteiten van VvVM, waarbij wordt uitgegaan van samenwerking en de interreligieuze dialoog, zijn belangrijk als bruggenbouwende reacties op de polariserende effecten in Nederland die het gevolg zijn van het conflict op de Molukken.
www.vvvm.org

 

African Women Empowerment Coalition (AWEC)
(Sudan) Concern Liberian Women in the Netherlands (Liberia)
Damayang Pilipino sa Nederland (Philippines)
Friends of Ethiopian Youth Development Fund (Ethiopia)
Ogaden Human Rights Committee Princess Urduja, stichting Voor Filippijnse Vrouwen Somali Women Peace Group (Somalia)
South Sudan Women’s Association in the Netherlands (SSWAN) (Sudan)
Stichting Azza (SudURAHO (Rwanda)
Stichting BisDak (Philippines Stichting Buluugey (Somalia)
Vrouwen in de Wereld voor Vrede (Rwanda)

icon facebookicon twitter

Samen sterk!

Conflicten zijn veelal hardnekkig. Vrouwen ervaren de gevolgen daarvan het meest. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dringt er op aan lokale vrouwen een positie te geven bij vredesinitiatieven. Mensenrechten van vrouwen en meisjes moeten worden gerespecteerd. MWPN werkt samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen aan de aanvaarding wereldwijd en de uitvoering van R 1325.

 

 

  • Laatste Nieuws

    • Programma “Religie draagt vrouwelijk leiderschap” van het platform Vrouwen en Duurzame VredeZondag 15 september 2013 12.30 uur-18.00 uur Kontakt der Kontinenten Soesterberg. Met bijdragen van Esther Mombo professor aan de St. Paul’s universiteit in Limuru, Kenia, lees verder
    • Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening). Lees verder  • Onze sponsors

  • Nieuwsbrief