Over ons

In 2002 is op initiatief van Novib een bijeenkomst georganiseerd over de gevolgen in de Nederlandse samenleving van de aanslag op 11 september 2001 in New York. De samenwerking die hieruit voortvloeide vormde het begin van een netwerk tussen migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland, die een vrouwenorganisatie in het land van herkomst representeren.  Als vervolg is een internationale vredesconferentie in 2003 georganiseerd over de rol die vrouwen hebben in de opbouw van een vredescultuur in hun land van herkomst.

Meer dan 150 conferentiegasten uit 10 landen waaronder vredeswerkers uit Somalië, de Molukken, Filippijnen en Afghanistan namen aan deze conferentie deel. Bij deze gelegenheid is MWPN – stichting Multicultural Women Peacemakers Network – opgericht. 

icon facebookicon twitter

Samen sterk!

Conflicten zijn veelal hardnekkig. Vrouwen ervaren de gevolgen daarvan het meest. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dringt er op aan lokale vrouwen een positie te geven bij vredesinitiatieven. Mensenrechten van vrouwen en meisjes moeten worden gerespecteerd. MWPN werkt samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen aan de aanvaarding wereldwijd en de uitvoering van R 1325.

 

 

  • Laatste Nieuws

    • Programma “Religie draagt vrouwelijk leiderschap” van het platform Vrouwen en Duurzame VredeZondag 15 september 2013 12.30 uur-18.00 uur Kontakt der Kontinenten Soesterberg. Met bijdragen van Esther Mombo professor aan de St. Paul’s universiteit in Limuru, Kenia, lees verder
    • Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening). Lees verder  • Onze sponsors

  • Nieuwsbrief