Resolutie 1325

Op 31 oktober 2000, heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid aangenomen.  De VN-resolutie 1325 erkent voor het eerst dat vrouwen een actieve rol moeten spelen bij preventie, beheersing en oplossing van gewapende conflicten en roept de internationale vredesorganisaties op om vrouwen volop te betrekken bij conflictoplossing, vredeshandhaving en vredesopbouw.  De VN-resolutie 1325 erkent ook het bestaan van specifiek geweld gericht tegen vrouwen en meisjes in gewapende conflicten en de gevolgen daarvan voor duurzame vrede en ontwikkeling.

 

R 1325 pleit voor actieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in conflictpreventie, vredesonderhandelingen en vredesmissies. Beschermingsmaatregelen tegen seksueel geweld op vrouwen en meisjes moeten seksueel geweld tegen vrouwen voorkomen. Seksueel geweld moet worden bestraft als een oorlogsmisdaad. In het vredesproces moet het gender perspectief worden ingevoerd. VN soldaten moeten er op worden getraind.

 

security council resolution 1325.pdf

icon facebookicon twitter

Samen sterk!

Conflicten zijn veelal hardnekkig. Vrouwen ervaren de gevolgen daarvan het meest. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dringt er op aan lokale vrouwen een positie te geven bij vredesinitiatieven. Mensenrechten van vrouwen en meisjes moeten worden gerespecteerd. MWPN werkt samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen aan de aanvaarding wereldwijd en de uitvoering van R 1325.

 

 

  • Laatste Nieuws

    • Programma “Religie draagt vrouwelijk leiderschap” van het platform Vrouwen en Duurzame VredeZondag 15 september 2013 12.30 uur-18.00 uur Kontakt der Kontinenten Soesterberg. Met bijdragen van Esther Mombo professor aan de St. Paul’s universiteit in Limuru, Kenia, lees verder
    • Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening). Lees verder  • Onze sponsors

  • Nieuwsbrief